Qua thời gian hình thành và phát triển, nhà trường luôn được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của các cấp, chính quyền địa phương, sự chung tay giúp sức của Ban đại diện cha mẹ học sinh, các mạnh thường quân. Đặc biệt là tinh thần đoàn kết, quyết tâm của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên ...