Đoàn trường THPT Mỹ Quý phối hợp với Ban thường vụ Huyện Đoàn Tháp Mười triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 42 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

          Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy về việc “Bồi dưỡng, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban chấp hành đoàn trường THPT Mỹ Quý phối hợp với Huyện Đoàn Tháp Mười triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên giai đoạn 2015- 2030. Ngày 12 tháng 10 năm 2019 Đoàn trường phối hợp với Ban thường vụ Huyện Đoàn Tháp Mười tổ chức lớp triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị , Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên giai đoạn 2015 – 2030.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Chia – Bí thư Huyện Đoàn Tháp Mười - Đang báo cáo chuyên đề

      Đồng chí Nguyễn Hoàng Chia – Bí thư Huyện Đoàn Tháp Mười đến dự và tuyên truyền, quán triệt và học tập Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được quán triệt tới 100% cán bộ đoàn hội và ban cán sự các lớp trong nhà trường, kết quả đạt được: BCH đã phối hợp với BTV Huyện Đoàn xây dựng dựng kế hoạch tuyên truyền trong cán bộ Đoàn viên - Hội viên, cụ thể: Mở được 1 lớp tuyên truyền với hơn 50 cán bộ đoàn tiêu biểu của trường tham gia.

     Nâng cao chất lượng Đoàn viên, thay đổi lề lối làm việc theo hướng tích cực hóa. Tạo sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức và hành động trong việc nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục và các hoạt động trong nhà trường.

     Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thực hiện có hiệu quả các phong trào, mô hình như: tiết kiệm điện, nước. Mô hình thu gom chai nhựa, giấy vụn đem lại hiệu quả thiết thực như làm các công trình thanh niên và góp phần hỗ trợ kinh phí nhỏ vào giúp đỡ học sinh khó khăn.

     Công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội: tăng cường gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

 

     Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh thành công việc thường xuyên, sâu rộng, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, làm cho cán bộ, đoàn viên thanh niên động nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tác giả: Nguyễn Văn Phú

Tác giả: Nguyễn Văn Phú
Bài tin liên quan
Hoạt động
Tin tức
Tin đọc nhiều