Đoàn trường THPT Mỹ Quý ra mắt câu lạc bộ Tiếng anh

Sáng ngày 09 tháng 09 năm 2018 , Đoàn trường THPT Mỹ Quý ra mắt câu lạc bộ Tiếng anh

Sáng ngày 09 tháng 09 năm 2018 , Đoàn trường THPT Mỹ Quý ra mắt câu lạc bộ Tiếng anh

Thành viên CLB Tiếng Anh

Mục đích nhằm Khuyến khích và phát triển phong trào học Tiếng anh trong trường học, nâng cao nhận thức của Đoàn viên, học sinh về ý nghĩa và tầm quang trọng của việc học Tiếng anh và Khẳng định vai trò của Tiếng anh đối với đời sống xã hội, và nâng cao trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn đối với việc xây dựng và phát triển phong trào học Tiếng anh trong Đoàn viên, học sinh.

Câu lạc bộ Tiếng anh hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện tham gia của các thành viên, dân chủ trong hoạt động, và quản lý tập trung và chịu sự điều hành của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Câu lạc bộ Tiếng anh có 14 thành viên: 01 chủ nhiệm, 01 phó chủ nhiệm, 02 ủy viên, 03 thành viên ban chủ nhiệm, và 07 thành viên.

Buổi hoạt động câu lạc bộ Tiếng anh không chỉ giúp cho học sinh có kỹ năng giao tiếp Tiếng anh mà còn hình thành kỹ năng sống cho học sinh giúp cho các em tự tin hơn trong học tập cũng như trong cuộc sống .

Tác giả: Thái Quốc Trung

Tác giả: Thái Quốc Trung
Bài tin liên quan
Hoạt động
Tin tức
Tin đọc nhiều