Triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 tốt”

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-ĐTN ngày 14/01/2019 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 25/01/2019 Đoàn trường THPT Mỹ Quý tổ chức triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt” giai đoạn 2018 - 2022

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-ĐTN ngày 14/01/2019 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 25/01/2019 Đoàn trường THPT Mỹ Quý tổ chức triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt” giai đoạn 2018 - 2022.

Phong trào nhằm mục đích xây dựng môi trường, tạo động lực cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, phấn đấu toàn diện trên các mặt: đạo đức, học tập, thể lực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Đồng thời thông qua phong trào nhằm phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các tấm gương học sinh tiêu biểu đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” tạo tiền đề cho học sinh tiếp cận phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 - 2019.

Thầy Nguyễn Văn Phú – Bí thư Đoàn trường triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt” cho tất cả học sinh của trường

Kế hoạch xác định 02 nội dung cơ bản và đề ra 3 giải pháp then chốt về tạo môi trường cho học sinh rèn luyện đạo đức, tạo môi trường cho học sinh phấn đấu học tập, tạo môi trường cho học sinh nâng cao thể lực.

 

Cuối mỗi năm học, BCH Đoàn trường sẽ căn cứ trên các tiêu chí để bình chọn và tuyên dương cho những học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trường.

Tác giả: Nguyễn Văn Phú

Tác giả: Nguyễn Văn Phú
Bài tin liên quan
Hoạt động
Tin tức
Tin đọc nhiều