Thông báo tất cả các em học sinh của trường THPT Mỹ Quý năm học 2021-2022 có hoàn cảnh khó khăn (Gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc bị ảnh hưởng do Covid 19 theo quy định hiện hành)

Thông báo tất cả các em học sinh của trường THPT Mỹ Quý năm học 2021-2022 có hoàn cảnh khó khăn (Gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc bị ảnh hưởng do Covid 19 theo quy định hiện hành) cần được hỗ trợ phương tiện để học trực tuyến (Smartphone, mạng Internet) thì thông tin cho trường biết để đề nghị về Sở GD&ĐT xem xét hỗ trợ.

Thông báo tất cả các em học sinh của trường THPT Mỹ Quý năm học 2021-2022 có hoàn cảnh khó khăn (Gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc bị ảnh hưởng do Covid 19 theo quy định hiện hành) cần được hỗ trợ phương tiện để học trực tuyến (Smartphone, mạng Internet) thì thông tin cho trường biết để đề nghị về Sở GD&ĐT xem xét hỗ trợ. Học sinh hoặc phụ huynh học sinh cung cấp thông tin qua số điện thoại 02773.956233 (Thầy Thuận) trong giờ làm việc. Đến 9 giờ ngày 15/9/2021 trường sẽ tổng hợp và báo cáo về Sở GD&ĐT đợt 1, đồng thời vẫn tiếp tục tiếp nhận thông tin để báo cáo các đợt tiếp theo. Học sinh khi nhận được thông báo này giúp nhà trường thông tin để tất cả học sinh toàn trường cùng biết và thực hiện.

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều