Tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh “Cùng bạn định hướng tương lai” năm 2022

Tiếp nhận Công văn số 121/TCGD-QC ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Tạp chí Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về phối hợp tổ chức chương trình tư vấn “Cùng bạn định hướng tương lai” năm 2022.

Nhằm mang đến những thông tin hữu ích cho học sinh trong việc chọn trường, chọn ngành trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022. Tạp chí Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tổ chức chương trình tư vấn “Cùng bạn định hướng tương lai” năm 2022.

Hình ảnh minh họa

Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1854/SGDĐT – CTTT ngày 24 tháng 12 năm 2021 về việc hướng dẫn đến các đơn vị thông tin đến giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh lớp 12 tham gia Chương trình tư vấn “Cùng bạn định hướng tương lai” 2022. Chương trình được diễn ra với các nội dung, cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ 14 giờ 30 đến 16 giờ 00, ngày 29/12/2022 (Thứ tư).

- Địa điểm: Phim trường Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp.

- Kênh phát sóng trực tiếp: THĐT

Chương trình sẽ đồng thời phát trực tiếp chương trình trên các kênh: 

Fanpage: https://www.facebook.com/kenhtuyensinhhuongnghiep/

YouTube:  https://www.youtube.com/kenhtuyensinhhuongnghiep

Tạp chí Giáo dục Online: https://www.giaoduc.edu.vn/

Trang tin điện tử: https://tuyensinhhuongnghiep.vn/

Bên cạnh đó Sở GDĐT chỉ đạo các đơn vị thông báo cho học sinh tham gia chương trình để được tư vấn chọn trường, chọn ngành trong tuyển sinh Đại học, Cao đẳng phù hợp bằng cách đặt câu hỏi trực tiếp (qua số điện thoại đường dây nóng hiển thị trên màn hình) hoặc tương tác trên Fanpage, YouTube ngoài ra học sinh có thể đăng ký trên YouTube để theo dõi các chương tư vấn của Tạp chí Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh thực hiện ở các tỉnh hoặc xem lại trên các kênh Fanpage, YouTube, Trang tin điện tử nêu trên./.

Tác giả: Phạm Đăng Sơn
Nguồn:Phòng CTTT Copy link
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều